Poziv na dostavu ponude za nabavu svjezeg mesa

Poziv na dostavu ponude za nabavu svjegeg mesa za Doma Jalžabet (15.2.2022.)