PONUDBENI LIST ZA UREDJAJ ZA SPRJECAVANJE NASTANKA BIOOTPADA

Poziv na dostavu ponude za Uređaj za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) (18.08.2023.)