Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma Jalzabet

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za odrasle osobe Jalžabet