ISPRAVAK Poziv - adaptacija okna dizala

ISPRAVAK Poziv – adaptacija okna dizala